Rodzina burmistrza

Posada burmistrza miasta, zapewniała utrzymanie rodziny. Szczęśliwi państwo młodzi w roku 1908 powiększyli swoją rodzinę o córkę Wandę. Imię dla córki wybrał sam ojciec, mimo sprzeciwów kościoła. Były głosy sprzeciwu, ponieważ imienia Wanda w żaden sposób nie dało się zmienić na inne niemieckie. Już wtedy była to szczęśliwa, wesoła trzyosobowa rodzina. W następnych latach jednak sporo się powiększyła. W roku 1915 przyszła na świat druga córka - Magdalena, w roku 1921 trzecia córka - Felicja i w końcu w roku 1924 Maria.
Wraz z powiększającą się rodziną zaistniała potrzeba zmiany mieszkania na dużo większe. Z ówczesnego domu przy ulicy Mikołowskiej, rodzina Weberów przeniosła się do domu przy ulicy Kościuszki, Korfantego, a gdy Władysław objął funkcję burmistrza, zamieszkali w Ratuszu.

córki państwa Weberów


Córki państwa Weberów, od lewej:
Maria, Felicja, Magdalena i Wanda.

rok 1924


W domu państwa Weberów mówiono tylko po polsku. Spotykali się w nim rybniccy działacze Towarzystwa Czytelni Ludowych. Spotkania miały na celu przygotowanie do zrywu powstańczego. Pani Eufrozyna wspólnie z paroma innymi działaczkami współpracowała z Polskim Komisariatem Plebiscytowym. Rozwinęły działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.

W końcu po latach, w życiu rodzinnym Władysława Webera nastąpiły zmiany. Najstarsza z córek - Wanda po ukończonych studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim wyszła za mąż i zamieszkała w Katowicach. Córka Magdalena rozpoczęła studia na Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie.
W 1935 roku, po ciężkiej chorobie umarła w Krakowie żona, Eufrozyna. Opieką nad młodszymi siostrami zajęła się Magdalena. Przerwała studia i zamieszkała wraz z ojcem z Rybniku. Mimo tak wielkiej tragedii, jaką była śmierć żony, Władysław nie ustawał w pracy na rzecz miasta.

Jacek Macionczyk i Wojciech Lebioda ¤¤ Rybnik 2005 ¤¤ O stronie